بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

0933908451

RATING 1500 ±700
العربية

عضویت Jun 9, 2019

آخرین ورود

رقیبان مورد علاقه
مات , بازیکن سفید برنده است

سفید Stockfish AI مرحله8 (1500)
سیاه  0933908451 (1500)

مات , بازیکن سیاه برنده است

سیاه Stockfish AI مرحله8 (1500)
سفید  0933908451 (1500)

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است

سفید Stockfish AI مرحله8 (1500)
سیاه  0933908451 (1500)