بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 فارسی
 ورود

مسابقه ها

باز کردن مسابقه حالت کنترل زمان بازیکنان شطرنج
تمام شده حالت کنترل زمان بازیکنان شطرنج برنده
Bradford tournament 7 + 0 | 30m 9/15  Danielsantos (1500)
Gates tournament رسمی 3 + 0 | 30m 10/15  beatriznagel (1500)
Parrott tournament 1 + 0 | 10m 4/4  ohyunms (1662)
Spence tournament 0 + 2 | 10m 4/4  ghdwnsrl081013 (1337)
Mitchell tournament رسمی 1 + 0 | 10m 4/4  ghdwnsrl081013 (1500)
Galloway tournament 7 + 2 | 60m 8/8  madsemilligaard (1500)
Martinez tournament 2 + 0 | 30m 8/8  fabern (1500)
Bynum tournament 3 + 0 | 30m 4/4  testtricolor (1500)
Boyer tournament رسمی 3 + 0 | 10m 4/4  Marcus1212 (1500)
Davenport tournament 7 + 0 | 60m 4/4  dominikrozsa14 (1500)
Woods tournament رسمی 7 + 2 | 60m 4/4  Bruno (1500)
Tan tournament رسمی 2 + 0 | 10m 4/4  alessia (1500)