بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود
شما در حال مشاهده این بازی به عنوان تماشاگر می باشید
Anonymous

بازی بازیکن سفید

بازی بازیکن سیاه

بازی قبلی در لیشس
 ali (1500) vs Anonymous نا محدود
Stockfish AI مرحله3 (1500) vs Anonymous نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله6 (1500) نا محدود
Anonymous vs Anonymous نا محدود
 PARVIN (1500) vs Stockfish AI مرحله1 (1500) نا محدود
 PARVIN (1500) vs Stockfish AI مرحله1 (1500) نا محدود
 PARVIN (1500) vs Stockfish AI مرحله1 (1500) نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله5 (1500) نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله2 (1500) نا محدود
 karem (1500) vs  Amer (1500) نا محدود