بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود
شما در حال مشاهده این بازی به عنوان تماشاگر می باشید
Anonymous

مات
بازیکن سفید برنده است

Stockfish AI مرحله6 (1500)
بازی قبلی در لیشس
Anonymous vs Stockfish AI مرحله6 (1500) نا محدود
Stockfish AI مرحله6 (1500) vs Anonymous نا محدود
Stockfish AI مرحله6 (1500) vs Anonymous نا محدود
Stockfish AI مرحله6 (1500) vs Anonymous نا محدود
Stockfish AI مرحله6 (1500) vs Anonymous نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله8 (1500) نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله6 (1500) نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله6 (1500) نا محدود
Stockfish AI مرحله6 (1500) vs Anonymous نا محدود
Stockfish AI مرحله6 (1500) vs Anonymous نا محدود