بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود
شما در حال مشاهده این بازی به عنوان تماشاگر می باشید
Anonymous

بازی بازیکن سفید

بازی بازیکن سیاه

بازی قبلی در لیشس
 Yoncagzlgn (1500) vs Anonymous نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله1 (1500) نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله4 (1500) نا محدود
Stockfish AI مرحله5 (1500) vs Anonymous نا محدود
Stockfish AI مرحله8 (1500) vs Anonymous نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله8 (1500) نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله1 (1500) نا محدود
Stockfish AI مرحله4 (1500) vs Anonymous نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله4 (1500) نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله3 (1500) 3 + 3