بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود
شما در حال مشاهده این بازی به عنوان تماشاگر می باشید
Stockfish AI مرحله4 (1500)

بازی بازیکن سفید

بازی بازیکن سیاه

بازی قبلی در لیشس
 dragansmileski5 (1500) vs Stockfish AI مرحله4 (1500) نا محدود
 dragansmileski5 (1500) vs Stockfish AI مرحله4 (1500) نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله1 (1500) نا محدود
 dragansmileski5 (1500) vs Stockfish AI مرحله4 (1500) نا محدود
Anonymous vs Stockfish AI مرحله1 (1500) نا محدود
 caragam (1500) vs Stockfish AI مرحله5 (1500) نا محدود
Stockfish AI مرحله6 (1500) vs Anonymous نا محدود
Stockfish AI مرحله6 (1500) vs Anonymous نا محدود
Stockfish AI مرحله5 (1500) vs Anonymous نا محدود
 Momo (1500) vs Stockfish AI مرحله8 (1500) نا محدود