بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

Jainkeff

RATING 1489 ±123 4
Chart loading…
Türkçe

عضویت Jun 29, 2022

آخرین ورود

رقیبان مورد علاقه
مات , بازیکن سفید برنده است

سیاه  Lavinia (1534)-12
سفید  Jainkeff (1477)+12

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سفید برنده است

سفید  Lavinia (1525)+9
سیاه  Jainkeff (1486)-9

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سیاه برنده است

سیاه  Lavinia (1514)+11
سفید  Jainkeff (1497)-11

این بازی رتبه بندی می شود

بازی لغو شد

سیاه  Lavinia (1514)
سفید  Jainkeff (1497)

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سفید برنده است

سفید  Lavinia (1503)+11
سیاه  Jainkeff (1508)-11

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سفید برنده است

سیاه  Lavinia (1515)-12
سفید  Jainkeff (1496)+12

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سیاه برنده است

سفید  Lavinia (1527)-12
سیاه  Jainkeff (1484)+12

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سیاه برنده است

سیاه  Lavinia (1517)+10
سفید  Jainkeff (1494)-10

این بازی رتبه بندی می شود