بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

Lavinia

RATING 1522 ±123 4 RANK 33/4k
Chart loading…
Turkey Türkçe

عضویت Mar 8, 2022

آخرین ورود

رقیبان مورد علاقه
مات , بازیکن سفید برنده است

سفید  Jainkeff (1477)+12
سیاه  Lavinia (1534)-12

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سفید برنده است

سیاه  Jainkeff (1486)-9
سفید  Lavinia (1525)+9

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سیاه برنده است

سفید  Jainkeff (1497)-11
سیاه  Lavinia (1514)+11

این بازی رتبه بندی می شود

بازی لغو شد

سفید  Jainkeff (1497)
سیاه  Lavinia (1514)

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سفید برنده است

سیاه  Jainkeff (1508)-11
سفید  Lavinia (1503)+11

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سفید برنده است

سفید  Jainkeff (1496)+12
سیاه  Lavinia (1515)-12

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سیاه برنده است

سیاه  Jainkeff (1484)+12
سفید  Lavinia (1527)-12

این بازی رتبه بندی می شود

مات , بازیکن سیاه برنده است

سفید  Jainkeff (1494)-10
سیاه  Lavinia (1517)+10

این بازی رتبه بندی می شود