بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

482 بازی های آنالیز شده

مساوی

سیاه Stockfish AI مرحله6 (1500)
سفید  Gintaras (1599)

مات , بازیکن سفید برنده است

سفید Stockfish AI مرحله1 (1500)
سیاه  Aghil (1500)

مات , بازیکن سفید برنده است

سیاه Stockfish AI مرحله6 (1500)
سفید  Gintaras (1599)

مات , بازیکن سفید برنده است

سیاه  Dilan_Naz_Ovuc (1500)
سفید  Tuna_Metinsoy (1500)

وقت تمام شد , بازیکن سیاه برنده است

سیاه Anonymous
سفید  Dasgin_mehmetali (1500)

5 دقیقه ها / کنار + 8 ثانیه ها / حرکت

مات , بازیکن سفید برنده است

سیاه Stockfish AI مرحله4 (1500)
سفید  jankec (1500)

مات , بازیکن سیاه برنده است

سفید Stockfish AI مرحله6 (1500)
سیاه  Gintaras (1599)

پات

سفید Stockfish AI مرحله1 (1500)
سیاه  tokj (1500)